Thënie për dashurinë

Nga gjithçka e përjetshme, afatin më të shkurtër të skadimit e ka dashuria.