Thënie për dashurinë

Dashuria e vërtetë nuk njeh keqkuptime.