Thënie për dashurinë

Puthje të njejta nuk ekzistojnë. Çdo puthje e ka shijen e vet.