Thënie për dashurinë

Çfarë është tjetër një puthje: veç një apostrof e kuqe mes fjaleve “të dua”.