Thënie për dashurinë

E dua dashurinë, sepse është lumturi, ndonëse të jep ndonjëherë trishtim, por prapë është e bukur, sepse është dashuri.