Thënie për dashurinë

I tha dashuria miqësisë: pse ekziston ti kur jam unë? Miqësia u përgjigj: Për të mbushur me një buzëqeshje atje ku ti le lot.