Thënie për dashurinë

Lëri buzët e mia të takojnë të tuat, sytë tanë sapo u takuan.