Thënie për dashurinë

Nëse për tërë botën ti je një person, dije se për një person, ti je bota!