Thënie për dashurinë

Më ëmbël se dashuria nuk ka, por pas saj vjen urrejtja.