Thënie për dashurinë

Dashuria e parë është shumë e madhe dhe njëkohësisht shumë e vogël.