Thënie për dashurinë

Bukuria është burim i pashtershëm i gëzimit për atë njeri që di ta gjejë këtë burim.