Thënie për dashurinë

Vetëm e vërteta është e bukur.