Thënie për dashurinë

Bukuria është burimi i të gjitha dashurive dhe fatkeqësive të mëdha.