Thënie për dashurinë

Gruaja e bukur e vera e ëmbël, farmak për zemër.