Thënie për dashurinë

Dashuria është pëlhurë që thuri natyra, e fantazia e zbukuroi me qëndisje.