Thënie për dashurinë

Ishte e bukur si gruaja e huaj.