Thënie nga William Shakespeare

Asgjë nuk është aq e shpeshtë sa dëshira për të qenë i mrekullueshëm.