Thënie nga Walt Whitman

Të vdesësh është e ndryshme nga ajo që çdonjëri supozon, dhe më fatlume.