Thënie nga Walt Whitman

Këtu ose paskëtaj kjo është e gjitha e njëjtë për mua, unë e pranoj kohën absolutisht.