Thënie nga Walt Whitman

Kur unë jap, unë jap veten.