Thënie nga Volteri

Historia është vetëm regjistri i krimeve dhe fatkeqësive.