Thënie nga Volteri

Miqësia është martesa e shpirtit, dhe kjo martesë është përgjegjëse për divorcin.