Thënie nga Volteri

Bota më huton mua, dhe unë nuk mund të ëndërroj që kjo orë ekziston dhe nuk ka kurdisës.