Thënie nga Volteri

Padrejtësia në fund prodhon pavarësinë.