Thënie nga Volteri

Iluzioni është i pari i të gjitha kënaqësive.