Thënie nga Volteri

Parajsa është bërë për zemrat e dlira; ferri për zemrat pa dashuri.