Thënie nga Volteri

Asgjë nuk mund të jetë më shumë në kundërshtim me fenë dhe klerin sa arsyeja dhe mirëkuptimi i përbashkët.