Thënie nga Volteri

Njeriu është i lirë në atë moment që ai dëshiron të jetë.