Thënie nga Volteri

Për të gjallët e kemi borxh respektin, por për të vdekurit e kemi borxh vetëm të vërtetën.