Thënie nga Volteri

Kur ai të cilit dikush i flet nuk kupton, dhe ai që flet nuk e kupton veten, kjo është metafizika.