Thënie nga Volteri

Një thënie e mprehtë nuk provon asgjë.