Thënie nga Volteri

Përdoro, mos shpërdoro; as asketizmi, as tepërimi nuk e bëjnë njeriun të lumtur.