Thënie nga Volteri

Lotët janë gjuha e heshtur e pikëllimit.