Thënie nga Volteri

Besimi konsiston në besuarit kur është përtej fuqisë së arsyes për të besuar.