Thënie nga Volteri

Rruga më e sigurt është të mosh bësh asgjë kundër ndërgjegjes sate. Me këtë sekret, ne mund të gëzojmë jetën dhe të mos kemi frikë nga vdekja.