Thënie nga Volteri

Një formë ideale e qeverisë është demokracia e mbrojtur me vrasjen.