Thënie nga Volteri

Optimizmi është çmenduria e të insistuarit se gjithçka është mirë kur ne jemi të mjerë.