Thënie nga Volteri

Për sa kohë njerëzit të besojnë në absurditete ata do të vazhdojnë të kryejnë mizori.