Thënie nga Volteri

Çdo gjë që është shumë e trashë për t’u thënë, këndohet.