Thënie nga Volteri

Nuk dihet saktësisht se ku banojnë engjujt qoftë në ajër, në zbrazëti, apo në planete. Nuk i pëlqen Perëndisë që ne të jemi të informuar për vendbanimin e tyre.