Thënie nga Volteri

Përsosmëria arrihet dalëngadalë, ajo kërkon dorën e kohës.