Thënie nga Volteri

Natyra gjithmonë ka pasur më shumë forcë sesa arsimi.