Thënie nga Volteri

Ka të vërteta të cilat nuk janë për të gjithë njerëzit, as për të gjitha kohërat.