Thënie nga Volteri

Publiku është një kafshë e egër; duhet ta lidhësh në zinxhir ose të largohesh prejt tij.