Thënie nga Volteri

Shoqëria është e lashtë aq sa bota.