Thënie nga Volteri

Vendi ynë është ajo pikë në të cilën zemra jonë është lidhur.