Thënie nga Volteri

Njerëzit urrejnë individin të cilin ata e quajnë dorështrënguar vetëm për shkak se asgjë nuk mund të fitohet nga ai.