Thënie nga Volteri

Le të punojmë pa teorizuar, është e vetmja mënyrë për ta bërë jetën të pranueshme.