Thënie nga Volteri

Në rastin e lajmeve, ne gjithmonë duhet të presë për sakramentin e konfirmimit.