Thënie nga Volteri

Koha, e cila e bën vetiu reputacionin e njerëzve, përfundon duke i bërë defektet e tyre të respektueshme.